استوديو خبر محيط قدرتمند و درعين حال آسانی را برای اعضاء تحريريه فراهم آورده و با گردآوری مجموعه کاملی از امکانات، سرعت را با سهولت درهم آميخته است. با استفاده از آخرين فناوری روز دنيا در عرصه خبر رسانی و نشر آنلاین، قويترين پورتال خبری را در اختيار خواهيد داشت. در اينجا با برخی امکانات سيستم آشنا می شويد.

 

امکانات استوديو خبر :

  سيستم گردش اخبار و انتقال مطلب ميان کاربران تحريريه.

  قابليت کنترل و نظارت بر گردش مطالب در تحريريه.

  بهره گيری از مکانيزم تائيد مطالب و عدم انتشار مطالب تا زمان تائيد سردبير (يا دبير سرويس).

  امکان تقسيم کار ميان اعضاء تحريريه و تفويض اختيارات هر سرويس به يک يا چند نفر.

  امکان تبادل پيام ميان اعضاء تحريريه.

  امکان تعريف سرويسهای جديد بصورت انعطاف پذير و قابليت تعريف زيرشاخه.

  امکان تعريف خطوط خبری و بخشهای ويژه و مقطعی.

  امکان نظارت بر کاربران و گروه بندی آنها.

  امکان کار اعضاء تحريريه ازهر نقطه ای از جهان (تحريريه گسترده).

  گزارشات مديريتی متنوع.

  سيستم مديريت آگهی و مديريت مشتری.

  امکان تعريف نظرسنجی با امکانات متعدد.

  پشتيبانی از زبانهای مختلف.

  امکان تهيه نسخه Backup اطلاعات توسط مديريت سيستم.

  امکان نگارش مطالب بصورت WYSIWYG و بکارگيری رنگها و قلمهای مختلف.

  استحکام بالا از لحاظ امنيت نرم افزار.  کاهش زمان

   افزايش راندمان
      و انتشار آسان
با استوديو خبر

  مزايای استوديو خبر برای تحريريه:

انتشار لحظه ای و آنی،
تسلط بر تنگنای زمانی،
کاهش خطای انسانی،
کار با سهولت و آسانی.